CƠ CẤU NHÂN SỰ CÔNG TY HỒNG TÂM PHÁT

                Trải qua nhiều năm hoạt động, Hồng Tâm Phát tự hào có một đội ngũ nhân sự vững mạnh, nhiệt huyết và năng động. Tốc độ phát triển vượt bậc và mở rộng thi trường bền vững luôn đồng hành cùng yếu tố phát triển nội lực con người trong bộ máy công ty. Chính vì vậy chúng tôi không ngừng nâng cao cho sự phát triển con người, kiến thức chuyên môn và văn hoá doanh nghiệp, tạo điều kiện tối đa cho mỗi thành viên phát huy hết khả năng của mình cho sự phát triển của công ty và bản thân.

Cơ cấu nhân sự Hồng Tâm Phát

Nhân sự của Hồng Tâm Phát chia thành 2 khối:

  • Khối quản lý và văn phòng: 15 người
  • Khối công nhân viên vệ sinh: 120 người

 

Để đạt hiệu quả cao và chuyên nghiệp trong công việc, Hồng Tâm Phát luôn nổ lực định hình tổ chức nhân sự tại khối quản lý, văn phòng và không ngừng nâng cao tay nghề cho khối công nhân viên sửa chữa nhà và công tác vệ sinh. Các thành viên trong tập thể công ty luôn kết nối, gắn bó chặt chẽ với nhau, luôn luôn động viên và chia sẻ với nhau về công việc và cuộc sống tạo môi trường doanh nghiệp chuẩn tắc về mọi mặt.

 

Một số hình ảnh hoạt động của anh em Hồng Tâm Phát.

Cơ cấu nhân sự Hồng Tâm Phát

Cơ cấu nhân sự Hồng Tâm Phát

Cơ cấu nhân sự Hồng Tâm Phát

Cơ cấu nhân sự Hồng Tâm Phát

Cơ cấu nhân sự Hồng Tâm Phát

 

Đó là vài nét phát thảo cơ cấu tổ chức và văn hoá của Hồng Tâm Phát. Chúng tôi sẽ luôn duy trì và phát huy những hình ảnh đẹp đó để xây dựng một doanh nghiệp hùng mạnh và tốt đẹp nhất!